За нас

„Оренда е енергията, свързваща човешкия с Божествения Дух. Човек не може да съществува тук без Оренда, без тази връзка със СЪЗДАТЕЛЯ, която може да се усилва или намалява. Оренда е най-висшата енергия на Земята и чрез нея човек може да се слее веднага със СЪЗДАТЕЛЯ. И което е БОГ, това да бъде и човекът. Да бъдат едно! На Земята съществуват много видове енергии, но тази е най-силната. Тя е връзката с БОГ. Тя е и ясновидска, и духовна, и лечителска. Тя съчетава всичките седем елементала, всичките седем енергии, оставени тук от СЪЗДАТЕЛЯ. Оренда е новият стар път. Затова сега ви се дава нов прочит на всичко. Всичко трябва да е съобразено със света, в който живеете, и затова се дава на съвременен език.“ ……………………. Пазителят

Общност ОРЕНДА се основава на следните принципи:

БОГ Е 

БОГ е в развитие, навсякъде и във всичко. ТОЙ е във всеки един от нас.

ЕДНО е всичко и всичко е ЕДНО

Всяко същество е уникално и ценно само по себе си и като част от цялото.

Което отразиш, това виждаш

Не прави на другите това, което не желаеш да ти направят.

Центърът ОРЕНДА се намира в екологично чист район, в полите на планината Витоша, на територията на с.Бистрица. Мястото е посочено от духовната същност на Пазителя и е разположено върху земна енергийна точка. Центърът е дом за просвещение и лечение. Периодично се организират събития, свързани с основната му функция.

ДУХОВНИ ПРИНЦИПИ

  • Безусловна Любов към Бога.
  • Действия в името на всеобщо и оптимално добро.
  • Уважение и търпение към всеки.
  • Поддържане на хармония и чистота на дух и материя.

ВЪТРЕШЕН РЕД

От участниците е сформиран съвет от отговорници по различните дейности, който е поддържащо звено, със следните функции:

  • разпределя задачите и видовете работи
  • разпределя наличния бюджет
  • съблюдава спазването на духовните принципи
  • съблюдава вътрешния ред
  • приема нови участници

На територията на центъра не се употребяват тютюневи изделия, спиртни напитки и  упойващи вещества. Храната е вегетарианска. Не се критикува, клевети и злослови. Не се говори високо и не се вдига шум. Опазва се материалната база и насажденията. Не се водят домашни любимци. Поддържа се чистота.

Всички гости спазват правилата на общността.

Материалната база се поддържа и развива от дарения.