Събития

Арт терапия/ Констелации – 24.11.2019г. 11ч.

Тема:  „Откъде накъде…“.

Първа част: Пленер – рисуването като начин за изследване на въртешния свят. Всеки носи  блокче и флумастри, моливи или водни бои по избор. Не са необходими никакви умения или предварителен опит.  

Втора част: Кратко описание на метода  „Семейни констелации“ и провеждане на демонстрационна сесия


13-тата беседа / Цикъл „ВЪЗПИТАНИЕ“ – 20.10.2019г. 11ч.

Тема: ЗАВИСИМОСТИ (програмиране и контрол над съзнанието)

 • наркотици и общество
 • медии и подсъзнание
 • технологии и деца
 • джендър идеи в училище

След приключване на беседата ще бъде представена фотоизложба „Живата
природа“, където ще могат да се видят снимки, направени от автора  Венцислав Огнянов по няколко теми: Пеперуди (над 40 вида), Гъби (над 30 вида), Светилища, Пейзажи и др. По време на изложбата ще бъде представена стихосбирката „Кристални планини“ и книгата 7 дни на село . В кратка беседа ще бъде представена науката „екопсихосоматика“ – „наука на бъдещето“, чийто корени се проследяват в древното минало.


12-та беседа / Цикъл „ВЪЗПИТАНИЕ“ – 15.09.2019г. 11ч.

Тема: ОБРАЗОВАНИЕ 

  • духовно и матрично знание – заложби преди въплъщение
  • наука – учени и открития
  • училище – предмети, оценки, амбиция
  • изкуство – роля в образованиет

11-та беседа / Цикъл „ВЪЗПИТАНИЕ“ – 11.08.2019г. 11ч.

Тема: ДЕТСТВО

  • ваксини
  • малтретиране
  • съзряване
  • агресия при децата
  • отношения в семейството
  • ранно възпитание

ПОХОД 21.07.2019г.

Здравейте приятели! На 21.07.2019г от 11.00ч е организиран поход в полите на Витоша. Началната точка на тръгване е Център „Оренда“, с.Бистрица. Походът е с определен маршрут, като на определено място в планината ще направим молитва медитация. Който желае да се включи в прехода – да заповяда в уречения час на тръгване – 11.00ч. В прехода се предвижда да се премине през стръмни участъци, както и неутъпкани пътеки. Желаещите да споделят преживяването да си предвидят планински обувки, храна, вода, дълги панталони. По предварителни изчисления прехода се очаква да бъде два часа в едната посока. С престоя и обратния път до Оренда – общото време се предвижда да бъде приблизително 5 часа.


ОТКРИВАНЕ 16.06.2019г.