Книги

ПАЗИТЕЛЯТ ОСЪЗНАНИЕ

  • Кой е Пазителят
  • Божествените принципи
  • Душа, личност, карма
  • Паралелните вибрационни линии
  • 12-те фини тела на човека
  • Животът след смъртта

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ трета част – ОСМАТА ЗЕМЯ

– За две световни войни ли говорим или всъщност за една непрекъсната война?

– Има само една непрекъсната война, която се води от самото сътворение на расата с Печата на Бога. Война без край. Този край ще е сега!

Пред вас е третата и последна част от трилогията „Огнените кодове“.  В нея разговорите с Пазителя продължават, за да опишат хронологично следващите етапи от развитието на расата с Печата на Бога – oт миналото, настоящето и бъдещето на нашата Земя.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ втора част – ПЕЧАТЪТ НА БОГ

Втората част на Огнените кодове е хронологично продължение на първата, но с различен подход. В нея е залегнала информация от разговорите с Пазителя, очертала нов и неочакван поглед към:

  • създаването на расата с Печата на Бога
  • потопът в Черно море
  • животът на Иисус
  • значението на богомилите

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОГНЕНИТЕ КОДОВЕ първа част – МАЙСТОРИТЕ НА ИГРАТА 

В тази книга ще намерите интересни неща за древните земни цивилизации, развили се и загинали преди потопа. Ще получите неочаквана информация за расите, населяващи нашата Га­лактика. Ще промените погледа си към времето, пространството, реалността и измерения­та, в които пребиваваме. И накрая, постепенно или в един миг, ще откриете връзката между всички тези неща, поставяйки основата на знанието за началото и развитието на своята същ­ност, на своята Душа, като част от Божественото. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––