„Всеки, който желае да е част от тази общност, трябва да усеща другите. Трябва да носи своята отговорност и да не гледа какво правят другите, а какво прави той. Всеки знае какво да прави и не бива да пречи на другите, нито да е над другите. Всеки да си намери своето място, защото всеки го знае в сърцето си. И след като го намерят да го проявят. Аз съм във всеки и всеки ме усеща, но повечето не желаят да ме чуят, още по-малко да изпълнят това, което казвам. Това е така, защото говоря в най-тихото кътче и говоря неща, които често са в противоречие с вашите мисли. Затова мислите ви ме заглушават. Оставете ме да говоря във вас.“        ………………………………………………………………  Пазителят


Здравейте ЕГН-приносители,

Настоящото съобщение е насочено към датата 24.11, и има за цел някак да ви извести какво ще се случи на тази дата на „Оренда“, с.Бистрица, район Панчарево, Община София-град, Държава България, Континент Европа, Планета – Земя, Галактика – Млечен Път, Вселена – ПалИмПа. Всемир – ще го изясняваме на място…
 
Темата на срещата ни е  „Откъде накъде…“.
Тя ще бъде разделена в две части:

Първа част: Пленер, рисуването като начин за изследване на въртешния свят. За изпълнението на тази част нека всеки си носи – блокче и фулмастри, моливи или водни бои по избор. Не са необходими никакви умения или предварителен опит.  

Втора част: Кратко описание на метода  „Семейни констелации“ и провеждане на една демонстрационна сесия

В описаните по-горе две мероприятия не се предвиждат дейности като копаене, катерене по скеле, засаждане, поливане, лазене, лицеви опори, игра с бухалки и топки, както и няма да се пишат оценки различни от отличен.
 
Ще се радваме да се срещнем, поработим заедно и като резултат всеки да понаучи нещо лично за себе си. Предизвикателство има – така, както е видно още от заглавието на темата:“Откъде накъде…“
 
За тези, които предизвикателството не им се окаже достатъчно силно ще осигурим РК1К (ръчна количка едно колело), с която да превозва камъни, необходими за засипване пространството около пирамидата. Носенето на камъни от вкъщи за насипване в т.ч. и скъпоценни не се толерира.
 
Започваме в 11.00часа и се очаква всяка част да продължи по около час и половина. 
 
„Оренда“

къде да ни намерите?

С автомобил или с автобуси 69 и 98, до спирка „Края с. Бистрица“ (код 1639) или „Чешмата“ (код 1508). От разклона между двете спирки около 20 мин пеша, по приложената схема.

GPS кординати : 42°33’60“ N 23°21’7″E

При въпроси : 0888 045 553 / 0889 727 628